Prevádzovateľ internetového obchodu je spoločnosť WODAspol a.s., Mickiewiczova 14, Bratislava.