Igor Izák, zakladateľ Filatelia IZAKaJAIng. Igor Izák, zakladateľ Filatelie IZAKaJA

Vážení priatelia,

keď som sa rozhodoval otvoriť filatelistický obchod v Bratislave, mal som za sebou obdobie detského zbierania poštových známok, kedy mi známky nahrádzali nemožnosť cestovania po svete a poznávania ľudí, histórie, miest, zvierat a prírody. Dva televízne programy s obmedzeným programom veľa možností nedávali. Známky som získaval darom od rodičov a rodiny, výmenou s kamarátmi. V mojej rodine amatérske zbieranie malo dlhé korene a dostal som aj starý Schaubek, ktorý mám dodnes.

Neskoršie obdobie študentských rokov bolo charakteristické nedostatkom peňazí, a preto sa presunulo do skupiny študijných zbierok z dostupného materiálu. Mal som to šťastie, že starší filatelisti viedli filatelistické krúžky mladých detí a študentov, ktorým odovzdávali nielen študijný materiál, ale aj nazbierané vedomosti. Vďaka, pán Vlach!

Posledných 25 rokov po otvorení hraníc a nástupe techniky spôsobilo, že to, čo sme kedysi videli len na poštových známkach, bolo možno vidieť na vlastné oči. Dostupnosť odbornej filatelistickej literatúry a voľný trh známok spôsobili možnosť rozširovať zbierky. Rozmach počítačovej techniky však spôsobil, že mládež sa odklonila od zberateľstva ku počítačom. Filatelii sa teraz venuje len úzka skupina ľudí. Starší filatelisti vymierajú, predávajú svoje zbierky, prípadne zbierky dostávajú dediči. A s touto skupinou odchádzajú aj rokmi nazbierané vedomosti.

Preto je mojou snahou vybudovať priestor pre budovanie filatelistických zbierok poskytnutím výstavného priestoru piatich rámov (80 listov) na filatelistické exponáty, ku ktorým by sa viedla odborná diskusia pravidelným stretávaním sa filatelistov.

Mojím cieľom je pritiahnuť mládež vystavením atraktívnych tém ako stará Bratislava na pohľadniciach, bratislavské pečiatky, študijné zbierky známok, námetové exponáty umenia, zvierat a tak ďalej…

Nemenej dôležitou ďalšou oblasťou je príprava odborných prednášok, kde by starší filatelisti odovzdali nadobudnuté vedomosti nastupujúcej generácii.

Pridajte sa k nám, zaregistrujte sa na stránke na odber nášho newslettera, aby ste boli informovaní o našich novinkách. Ale predovšetkým zavítajte osobne do našej novootvorenej predajne :-)

S úctou
Ing. Igor Izák