B. BoNo Novosad

MYstroMY

Vážení Milovníci fotografického umenia!
Srdečne Vás pozývame na výstavu veľaváženého fotografa a učiteľa fotografie B.BoNo Novosad-a s názvom “MYstroMY” do našej Galérie, ktorú sme včera, 1.3.2017 úspešne otvorili.

vernisáž výstavy BoNo

B01 B02 B03 B04 B05

B07

B06

B09

B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21

B22

Autor sa vám predstaví jemne ladeným súborom fotografických diel venovaných skrytému životu stromov. Výberom diel pre túto výstavu svoje impresie prenáša na diváka. Ústredný motív – stromy, predstavuje divákovi nevšedne. Študuje ich tvary, vníma bohatosť farieb. Stromy na jeho fotografiách prijímajú výrazné formy ohraničené svetlom.

Dômyselná práca s účinkami slnečných lúčov a oblohy dáva jeho obrazom osobitú atmosféru. Strieda sa v nich melanchólia s dramatickosťou, pochmúrnosť s veselosťou, šum lesa s tichom. Pri zobrazovaní stromov hľadá nevšedný uhol pohľadu, perspektívu okom diváka nevidenú. Dokonalá kompozícia, rétorika farieb a tvarov sú základnými zdrojmi jeho inšpirácie. Na jeho obrazoch sú stromy všade vôkol, smejú sa, majú srdce, usínajú, žijú v spoločenstvách a sociálnych sieťach, o ktorých možno nemáme ani potuchy…

Objavte skrytý život stromov, navštívte túto výstavu.

mystromy-1

mystromy-2

mystromy-3

 

B. BoNo Novosad

Spisovateľ, učiteľ a fotograf

V 1964-tom sa narodil v Bratislave.

Od 1980-teho sa venuje fotografovaniu a fotografickým technikám

V 1988-tom absolvoval technickú univerzitu. Odvtedy pôsobí ako fotograf v slobodnom povolaní a profesionálny učiteľ fotografovania.

V 2008-mom založil Školu digitálnej fotografie. Pôsobí tu ako vedúci lektor. Vedie fotografické kurzy v Prahe, Bratislave, Košiciach a v Žiline.

Od 2011-teho tvorí koncept výučby fotografovania pod názvom “Total picture control”. Píše učebnice pre fotografov v anglickom, českom a slovenskom jazyku . Úspešne ich predávajú svetové portály iTunes, Amazon, slovenský Martinus a česká Alza.

V 2016-tom vydáva svoju 20. učebnicu o fotografovaní.