Zberateľstvo: ako tvoriť zbierku

Vážení priatelia,

tento článok by mal byť prvým priblížením ku zbieraniu známok, pohľadníc, zápalkových nálepiek alebo iných kuriozít.

V minulosti ľudia zbierali rôzne predmety z dôvodu, že očakávali nárast ceny, alebo preto, že im daný predmet niečo pripomínal. Dnes ľudia zbierajú rôzne predmety s podobnou motiváciou. Mnohí chodia na rôzne blšáky inšpirovaní televíziou („Sklady“), v snahe nájsť medzi bežnými vecami nejakú kuriozitu, raritu, ktorá by jej budúcim predajom vyniesla nálezcovi slušný zisk. Podobne ako v minulosti, je to aj snaha ukázať kolegom zberateľom, čo som objavil. Sú však aj zberatelia, ktorí nikomu neprezradia, čo v svojej zbierke majú a rodina až po ich smrti zistí, čím ich predok obdaril. Niekedy je to milé prekvapenie, inokedy sklamanie, väčšinou ale dediči v týchto zbierkach nepokračujú a bez znalosti čo majú, chcú ich predať.

Poďme spolu preto postupne odkrývať, ako uspokojiť svoju zberateľskú vášeň a vniesť do určitý systém, ktorý Vám v budúcnosti určite vráti námahu, ktorú ste pre dosiahnutie prehľadnosti svojej zbierky museli vynaložiť.

Budem teraz písať hlavne o známkových zbierkach, ale rovnako to platí aj pre iné zberateľské odbory. Základom dobre vybudovanej zbierky je kvalitné uloženie. Zbierky ukladáme buď do albumov, zásobníkov alebo na albové samostatné listy, ktoré sa vkladajú do špeciálnych dosiek (perové, šroubovacie).

Tu je prvé rázcestie, kde je potrebné sa dobre rozhodnúť. Určite nedoporučujem použiť na prípravu zbierky staré albumy z 50-70 tych rokov minulého storočia. Mnohí zberatelia boli nemilo prekvapení, že keď po určitej dobe prezerali svoje zbierky nachádzali na lepe hnedé pásy. Tieto spôsobuje reakcia lepu známky s fóliou, pod ktorú sa známky zasúvali. Ja svoje zbierky najskôr kompletizujem do albumov formátu A4, ktoré sú skladné a počet strán volím podľa množstva. Čím očakávam rozsiahlejšiu zbierku, tým hrubší album, alebo albumy potrebujeme. Mnohokrát zvolím samostatné listy z takéhoto albumu, ktoré vložím do A4 kancelárskych lesklých obalov a založím do zakladača. S takýmto zakladačom sa jednoduchšie pracuje, a keď mám prírastky do stredu zbierky, len pridám samostatný list a nemusím celú zbierku posúvať, akoby tomu bolo v pevnom albume.

Keď som dosiahol určitú kompletnosť zbierky prenášam túto zbierku na samostatné albové listy z hrubšieho papiera (výkres, rys) a formátu A4 alebo klasické listy. A tu prichádzame k ďalšej križovatke. Ako známky na tento poklad upevniť. Kedysi sa to robilo filatelistickými nálepkami. Dnes sa používajú umelohmotné obaly hawidky, pošetky, ktoré sa predávajú v pásoch rôznej dĺžky a šírky a zberateľ si ich upraví podľa svojej potreby. Tieto obaly sú síce drahšie, niekedy spracovanie takého listu prevýši cenu známok, tieto však môžete z obalu kedykoľvek vybrať, skontrolovať, alebo nahradiť kvalitnejšou sestričkou. Samozrejme predmetný list môžete popísať sprievodným textom, čo je krok k ukázaniu zbierky verejnosti, alebo popísať napr. cenou za ktorú ste vec kúpili, prípadne katalógovou cenou. Ceny doporučujem písať mäkkou ceruzkou, aby sa dali vygumovať.

V predchádzajúcom odstavci som spomenul slovo katalóg. Väčšina začínajúcich zberateľov zbierku s nejakým starším katalógom. V katalógu sú systematicky usporiadané položky podľa napr. štátov a jednotlivé štáty podľa rokov vydania. Ďalšie členenie je podľa požívania uvedených známok, ako napr. letecké, služobné, balíkové, železničné, atď. Sú katalógy špeciálne pre jednu krajinu, kde sú jednotlivé známky podrobne spracované, alebo katalógy námetové, kde sa určitý námet napr. lode, umenie, DeGaulle … súhrne spracuje po jednotlivých známkových krajinách. Ceny v katalógu sú uvádzané ako orientačné pre zberateľa, a tento sa sám rozhoduje, koľko je ochotný za predmet svojho záujmu zaplatiť. Odporúčam, ak sa zberateľstvu chcete naozaj venovať, kúpiť si katalóg max. 3 – 5 rokov starý, pretože je častý posun zberateľských nálad a to, čo sa zbieralo pred 10 rokmi, teraz po tom „ani pes neštekne“ a rovnako je to aj s cenami.

Poslednými ale nezabudnuteľnými položkami je pinzeta a lupa, ktoré Vám slúžia na prácu so známkovým materiálom. Podrobným prezeraním na začiatku aj pomocou lupy sa vyvarujete sklamaniam, ktoré keď budete skúsenejším zberateľom, Vám prvé zberateľské položky môžu spôsobiť.

 

Pokračovanie nabudúce …